> Szkolenia-2

(Polski) Szkolenia

Serdecznie zapraszamy na praktyczne szkolenia:

Zamknięcie roku 2015, w trakcie którego zostaną omówione procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych, zmiany w ustawach o rachunkowości oraz zmiany podatkowe.

Zmiany w przepisach kadrowych i ZUS 2016, na którym zostaną przedstawione zmiany w zakresie prawa pracy.

Zamknięcie roku 2015- zapraszamy na szkolenie


W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie załączonego formularza.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Zmiany w przepisach kadrowych i ZUS 2016- szkolenie

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie załączonego formularza.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE